Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 189

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.