Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 184

Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan (pula), mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.