Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 177

Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun; dan bagi mereka azab yang pedih.