Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 167

dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan: 'Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu)'. Mereka berkata: 'Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu'. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.