Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 166

Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka (kekalahan) itu adalah dengan izin (takdir) Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman.