Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 163

(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.