Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 158

Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka kumpulkan.