Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 157

Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan.