Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 150

Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dia-lah sebaik-baik Penolong.