Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 143

Sesungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu menghadapinya; (sekarang) sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya.