Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 138

(Al Qur'an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.