Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 132

Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.