Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 131

Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.