Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 130

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.