Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 127

(Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu) untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa.