Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 125

ya (cukup), jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu Malaikat yang memakai tanda.