Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 124

(Ingatlah), ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin: 'Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)?'