Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 121

Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,