Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 115

Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menerima pahala) nya; dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa.