Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 113

Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang).