Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 108

Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya.