Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 102

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.