Az-Zumar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 72

Dikatakan (kepada mereka): 'Masukilah pintu-pintu neraka Jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya'. Maka neraka Jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.