Az-Zumar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 70

Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.