Az-Zumar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 63

Kepunyaan-Nya lah kunci-kunci (perbendaharaan) langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi.