Az-Zumar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 61

Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka, mereka tiada disentuh oleh azab (neraka dan tidak pula) mereka berduka cita.