Az-Zumar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 37

Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) mengazab?