Az-Zumar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 33

Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa.