Az-Zumar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 24

Maka apakah orang-orang yang menoleh dengan mukanya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat (sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab)? Dan dikatakan kepada orang-orang yang lalim: 'Rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan'.