Az-Zumar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Qur'an) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.