Az-Zumar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 14

Katakanlah: 'Hanya Allah saja Yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku'.