Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 88

Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui (kebenaran) berita Al Qur'an setelah beberapa waktu lagi.