Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 81

sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya (hari kiamat)'.