Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 74

kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.