Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 73

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya.