Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 71

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: 'Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah'.