Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 64

Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, (yaitu) pertengkaran penghuni neraka.