Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 56

(yaitu) neraka Jahanam, yang mereka masuk ke dalamnya; maka amat buruklah Jahanam itu sebagai tempat tinggal.