Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 53

Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab.