Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 45

Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.