Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 39

Inilah anugerah Kami, maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri) dengan tiada pertanggungan jawab.