Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 33

'Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku'. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.