Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 30

Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya).