Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 29

Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.