Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 16

Dan mereka berkata: 'Ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab'.