Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 13

dan Tsamud, kaum Lut dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu (menentang rasul-rasul).