Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

Telah mendustakan (rasul-rasul pula) sebelum mereka itu kaum Nuh, Ad, Firaun yang mempunyai tentara yang banyak,