Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat, pasti akan dikalahkan.