Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal,