Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 86

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong?